Klasse(n)kracht

Veilig voelen

Om zich te kunnen ontwikkelen, moeten kinderen zich veilig voelen.

Ze moeten weten dat ze mogen zijn wie ze zijn en zich verbonden weten met de groep waarvan ze onderdeel zijn. Veiligheid betekent ook dat je weet waar je aan toe bent. Dat overal dezelfde regels gelden en dat alle medewerkers jou op eenzelfde manier benaderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich gerespecteerd, gezien en gehoord weten. Om dit alles te realiseren, werken wij binnen de school met Klasse(n)kracht. Klasse(n)kracht is erop gericht kinderen zich te laten ontwikkelen tot zelfbewuste mensen die goed voor zichzelf kunnen zorgen. Klasse(n)kracht is er bovendien op gericht dat kinderen en volwassenen weten hoe zij hun talenten en kwaliteiten dienstbaar kunnen maken aan de groep of het team. In bredere zin helpt het ons om een sociaal leer- en leefklimaat te ontwikkelen zonder pestgedrag en ordeproblemen. Klasse(n)kracht helpt onze leerkrachten om te werken aan een fijne groep. Een veilig klimaat is niet in de laatste plaats een klimaat waarin fouten mogen worden gemaakt. Wij geven kinderen hiertoe alle ruimte en laten ze ook ervaren dat ze van hun fouten kunnen leren.

 

Klasse(n)Kracht®

Klasse(n)kracht is geen methode maar een aanpak. Wij vinden een veilig leer- en leefklimaat belangrijk en willen vanuit onze visie met concrete handvatten regie voeren op gedrag- en groepsvomingsprocessen. In de basisgroep wordt de groepsmissie vastgesteld met elkaar. Wat voor een groep willen wij zijn en hoe realiseren we dit? Tussentijds worden gesprekken gevoerd over hoe kinderen deze “eigen” aanpak ervaren en wat eventueel bijgestuurd moet worden om het veilige klimaat te waarborgen.

‘Om zich te kunnen ontwikkelen, moeten kinderen zich veilig voelen. 

Ze moeten weten dat ze mogen zijn wie ze zijn en zich verbonden weten   

met de groep waarvan ze onderdeel zijn.   

Veiligheid betekent ook dat je weet waar je aan toe bent

 

De RESPECT-aanpak van Klasse(n)Kracht. RESPECT staat voor:

R: regie voeren op regels, routines en rituelen
E: erbij horen
S: samen spelen en samenwerken
P: persoonlijk meesterschap
E: energie
C: contact en communicatie
T: trainen van vaardigheden