Zorgstructuur

Zorgroute

We zijn gewend om voortdurend te kijken naar uw kind. Achter gedrag zit vaak een behoefte. Waarom reageert hij/ zij zo? Op wat voor een manier leert uw kind het beste?
Onze school heeft een zorgteam, bestaande uit, de directeur, de intern begeleider, de gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werk, schoolcontactpersoon uit het samenwerkingsverband en de schoolarts (aanwezig op afroep). Zij zijn verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van de zorgstructuur op school. Om uw kind te geven wat hij nodig heeft werken de leerkracht, intern begeleider en gedragswetenschapper intensief samen met de logopedist, fysiotherapeut, zorg binnen onderwijs medewerker, andere begeleiders en u als ouder/ verzorger.
Soms zijn er individuele hulpvragen omtrent een kind, die vanuit een breder perspectief bekeken moeten worden . Deze bespreken we in het zorgteam. Ouders kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze bespreking.
Samen zorgen we voor de beste zorg en ondersteuning, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Leerlingvolgsysteem

Op Klavervier werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Voor elk kind maken wij een ontwikkelingsverslag. In het ontwikkelingsverslag houden wij alles op het gebied van de ontwikkeling bij. We volgen zo de ontwikkeling en stellen aan de hand daarvan doelen.
Het ontwikkelingsverslag is de leidraad voor de leerlingbespreking. Twee maal per jaar wordt uw kind in de leerlingbespreking besproken. Het ontwikkelingsverslag wordt dan bijgesteld en komt samen met het rapport mee naar huis. Daarna volgt er een voortgangsgesprek op school over de ontwikkeling van uw kind aan de hand van het ontwikkelingsverslag .
Het eerste voortgangsgesprek van het jaar is het startgesprek van het schooljaar. Dit gesprek voeren we voor alle kinderen. Vanaf groep groen komen ouders met hun kind naar school voor het gesprek. Daarvoor komen alleen de ouders naar school.

Ontwikkelingsperspectief

In het ontwikkelingsverslag vindt u ook het ontwikkelingsperspectief. Aan de hand van bepaalde ontwikkelingsfactoren, belemmerende, bevorderende factoren, de onderwijsbehoeften, IQ (als dit beschikbaar is) en allerlei andere gegevens van uw kind stellen wij een ontwikkelingsperspectief op, ook wel OPP genoemd. We schatten met deze gegevens in welk niveau uw kind kan bereiken bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. We hebben hierbij hoge (reële) verwachtingen om het maximale uit uw kind te halen. Deze verwachtingen bespreken we regelmatig met u als ouder. Aan het einde van het jaar evalueren we het ontwikkelingsperspectief en waar nodig stellen we dit bij.