Informatie

Beleid van onze stichting

SBO Klavervier maakt onderdeel uit van stichting Groeisaam Primair Onderwijs. Op stichtingsniveau wordt beleid zoals de gedragscode, de klachtenregeling en het protocol schorsing en verwijdering vastgelegd. Om u de meest actuele versie aan te kunnen bieden, verwijzen wij u voor deze beleidsdocumenten naar de pagina van stichting Groeisaam Primair Onderwijs.